Waarom je je e-mail adres beter niet vervormt

Dit is een vertaling van een Engelse tekst door Matt Curtin, Copyright ©1998 Matt Curtin, All Rights Reserved
Originele tekst (engels): http://www.interhack.net/pubs/munging-harmful/

Abstract

Er zijn reeds vele oplossingen voorgesteld om iets te doen aan het probleem van Internetmisbruik. Deze methodes variëren in verschillende graden van succes en nuttigheid. Persoonlijk vind ik het gebruik van vervormde adressen een probleem. Diegenen die het Internet ondermijnen op zoek naar een manier om snel geld te verdienen, zonder na te denken over de negatieve effecten zijn even erg als terroristen, en in plaats van onze ogen te sluiten, moeten wij, 'internauten', ze bestrijden op een intelligente en effectieve manier. We mogen hen niet toelaten om het Internet te vernietigen of om ons ertoe aan te zetten om het te vernietigen.

Inleiding

Het probleem van Internetmisbruik is redelijk nieuw in de gemeenschap van het Internet. Toch is het reeds vier jaar geleden dat we voor het eerst te maken kregen met grootschalig Internetmisbruik, en in die tijd hebben we al geleerd om er mee om te gaan. Spijtig genoeg zijn deze maatregelen zelf problematisch.

Wat bedoelen we met 'je adres vervormen'?

Onder 'vervormen' ('munging' ook wel foutief 'spam blocking' genoemd) verstaat men de handelingen om je email-adres te veranderen in een vorm die mensen kunnen verstaan, maar computers niet. Bijvoorbeeld: <foo@voorbeeld.be.no-spam> is een vervormde versie van <foo@voorbeeld.be>. Een mens kan er eenvoudig het juiste adres in herkennen, maar software gemaakt om email-adressen te herkennen zal het adres fout lezen.

Waarom vervormen mensen hun adressen?

Er zijn een hoop zichzelf bedienende, geldzoekende, sociaal onverantwoordelijke en aanstootgevende mensen Internetgebruikers geworden in de voorbije jaren. Veel van deze mensen, die van zichzelf denken dat ze 'handelaars' zijn, hebben verschillende Internet-bronnen voor email-adressen naar wie ze advertenties via mail kunnen zenden. Een groeiend aantal gebruikers die hopeloos stilaan hopeloos op zoek zijn naar een einde aan de hoop advertenties voor piramide-spelen, wonderbaarlijke genezingen en 'bulk email diensten' nemen maatregelen om de 'publicatie' van hun email-adres tegen te gaan.

Sommige gebruikers die weigeren om hun email-adres te publiceren, doen niet langer mee in een soort van publieke-online-informatie uitwisseling zoals Usenet en mailing-lijsten. Andere zijn begonnen met hun email-adressen te vervormen om spammers te verhinderen om deze adressen te plukken uit hun lijsten van mogelijke 'doelwitten'.

Er is zelfs een VVV/FAQ over hoe men op een effectieve manier zijn email-adres kan vervormen op
http://members.aol.com/emailfaq/mungfaq.html (originele versie)
http://www.briachons.org/art/munging/ (vertaalde versie).

Omgaan met terrorisme

Om de redenen achter dit document te verstaan, is het handig om iets te weten over hoe spammen vergeleken kan worden met terrorisme

Waarom 'terrorisme' een geschikte term is

Terrorisme gebruikt angst om haar doel te bereiken, een doel dat meer dan waarschijnlijk niet populair is. Meestal gebeurt dit door de regels van de samenleving op een zulke manier te doorbreken, zoals vliegtuigen kapen en bommen in steden plaatsen, zodat mensen aangespoord worden om toe te geven aan de eisen van de terrorist.

Spammen is, net zoals andere praktijken die onder de noemer 'Internet misbruik' vallen, gelijk aan terrorisme omdat ook hier de regels van de samenleving geschonden worden om hun doel --meestal het verdienen van veel geld door weinig te doen--te bereiken. Geschiedkundig bekeken, is een overheersende mentaliteit op De overheersende mentaliteit is er altijd eentje geweest van respect voor de bronnen, maar ook voor de tijd en werk van andere leden van de Internet-gemeenschap. Spammers negeren deze unieke cultuur, onder het mom van verschillende argumenten die hun eigen egoïstisch, onrespectvol gedrag moeten goedpraten. Eender hoe je het bekijkt, het probleem van spam verspilt tijd, geld en werk van miljoenen Internet gebruikers en beheerders, zonder hun toestemming, zelfs tegen hun wil. Dit staat lijnrecht tegenover hetgeen waarvoor de Internetcultuur staat.

Doel van de terrorist

Een terrorist kan gedreven worden door verschillende dingen. Misschien maakt hij deel uit van een groep die onderworpen is aan een buitenlands regime, dat niet naar hem wil luisteren. In dat geval wil hij 'de angst voor een aanval' misschien gebruiken als een middel om de regering naar hem te doen luisteren. Misschien hoopt hij zelfs om de regering omver te werpen. In dat geval hij er op kunnen hopen om de kracht van de regering te breken ofwel door enkele van zijn leiders uit te schakelen ofwel door angst als wapen te gebruiken, of beide, om diezelfde regering te verhinderen om de planning van de terroristen in de war te sturen.

Waarom terroristen een inherent voordeel hebben

Omwille van de aard van de ideologische strijd tussen terroristen en gemeenschappen is de strijd niet eerlijk. We bedoelen daarmee dat, gemeenschappen, op een of andere manier overeengekomen zijn om zich naar enkele regels te plooien. Gewoonlijk zijn dit, de beperkingen van de leidinggevende macht, met een of andere rechtsvorm en een kader/geheel van regels om criminelen te bestraffen

Terroristen, langs de andere kant, hebben geen regels, of, ze geven zichzelf meer bewegingsvrijheid dan de gemeenschap waartegen ze vechten. Als het doel van een terrorist het omverwerpen van een regering of het destabiliseren van een gemeenschap is, dan slaagt hij daarin wanneer hij in staat is om de regering buiten werking te stellen of wanneer hij ervoor kan zorgen dat de gemeenschap haar eigen regels overtreed, zelfs al is het in een reactie tegen hem.

De gemeenschap zelf kan enkel winnen wanneer er een einde aan het terrorisme wordt gemaakt. Men kan discussiëren over het feit dat elke verandering, gemaakt om een terrorisme te stoppen, in de regels van de maatschappij een zeker verlies is.

Waarom je adres vervormen een overwinning is voor de terroristen

Je adres vervormen is, per definitie, het verbreken van een deel van de functionaliteit van het Internet. Op deze manier raakt het een deel van haar waarde verloren. In plaats van toe te laten dat het Internet stuk voor stuk afgebroken wordt door hen, die er geen respect voor tonen, zouden wij, de Internetgebruikers, voet bij stuk moeten houden en vechten tegen hen, die geen deel willen uitmaken van onze gemeenschap, maar er enkel op uit zijn om snel geld te verdienenten nadele van anderen.

Spam verwijderen

Mensen die hun email-adres vervormen zijn meestal niet geïnteresseerd in het verminderen van de waarde van het Internet, of de functionaliteit ervan verminderen. Ze willen gewoon dat de spam stopt.

Waarom spammen?

Mensen sturen spam omdat het zo goedkoop is dat, zelfs als het niet effectief blijkt te zijn, niet veel kost. Dit is al vaak ter sprake gekomen in andere documenten over netwerkmisbruik, dus is het niet nodig dat het hier ook nog eens behandeld wordt.

Spam inefficiënt maken

De beste manier om spam te elimineren is om de effectiviteit ervan te verminderen. Dat wil zeggen: door ervoor te zorgen dat de accounts, waarlangs de spam verstuurd wordt, snel te laten opzeggen--voor men stopt met spam zenden--en door websites lam te leggen voordat de replies zich opstapelen kunnen we van spam een totaal inefficënte manier voor het promoten van een service of een produkt op het Internet maken.

Zoals je al merkt, is dit slechts de eerste stap. De gevolgen van spammen moeten erger worden. Sommigen doen dit via de wetgeving, andere via rechtszaken, en sommige ISP's (Intenet Service Providers) door het aanrekenen van hoge 'opruimkosten' voor spammers via hun gebruikersvoorwaarden. Toch moet je, als je een van deze dingen wil zien gebeuren, eerst de spam vangen en dan klagen over de spam.

Spam vangen

Je zou kunnen zeggen 'Ja, maar als ik mijn adres niet vervorm, dan zullen de spammers mij te pakken krijgen!' Tot op een zekere hoogte is dat waar. Maar jij zal ze dan ook niet te pakken krijgen. Je kan je ogen sluiten voor een probleem, maar het zal niet weggaan, en je zal de gevolgen ervan voelen door de hogere kosten van je ISP die meer mensen moet aannemen om om te gaan met zulke misbruiken, en ook door de verminderde kwaliteit van de mailservers die volgestopt worden met spam en verspilde bandbreedte en nog andere onaangename neveneffecten.

Mail versturen naar jouw vervormd adres kost de spammers niets. En hun account zal er niet door geannuleerd worden. Als je echter efficiënt bent in het aanklagen van spam, dan kan je de kosten van de spammer doen stijgen en zijn zakenplan minder efficiënt maken door zijn accounts te laten opzeggen en zijn 'feed' te laten verdwijnen.

Waarom je adres vervormen schadelijk is

Zoals reeds eerder gezegd, je adres vervormen doet de spammer niets, op geen enkele manier, het zal er ook nooit voor zorgen dat zijn account afgesltoten wordt. Het probleem zal er niet door vedrwijnen, je sluit er gewoon je ogen voor.

Spammers zien geen 'bounces'

Sommigen hebben hun adres vervormd in de hoop zo meer bounces te veroorzaken die de spammer dan moet afhandelen. In de praktijk zal dit niet veel uithalen want praktisch alle spammers vervalsen hun adres.
Bounced mail: een mail die geweigerd is, vaak door een fout in het adres
Noot van de vertaler: Programma's waarmee je dus fake-bounces kan versturen om de spammer te doen geloven dat je adres ongeldig is hebben bijgevolg weinig nut

Tegen de standaarden in

De standaarden waarop Usenet (de nieuwsgroepen) zijn gebaseerd, de specificaties waardoor het allemaal zo mooi werkt eigenlijk, vereisen dat de poster een geldig email-adres gebruikt. Uitzonderingen maken, op deze standaarden simpelweg voor eigen gemak, zelfs op korte termijn, is op z'n minst onbedachtzaam. Op lange termijn brengt het ook het Internet in gevaar.

Toestaan dat standaarden niet gevolgd worden gaat in tegen de filosofie achter het Internet. Het is deze filosofie die het Internet heeft laten groeien en laten tegemoetkomen aan de groeiende vereisten die er aan worden gesteld, niet enkel in volume, maar ook in groei. Systemen gebaseerd op andere filosofieën zijn er niet in geslaagd om het Internet te evenaren. Dit geeft aan dat de manier waarop het Internet dingen doet misschien wel de juiste is.

Meer gedoe voor onschuldige derden

Diegene die de systemen beheren van wie de adressen vervalst werden of waarvan de servers gebruikt werden om de spam door de sturen zullen zich door nog meer bounces dan normaal moeten werken.

Meer gedoe voor jou

Daar komt dan nog bij dat je een hoop gedoe zal hebben om te jongleren met je vervormde adressen, proberen te onthouden welk adres je voor welke gelegenheid hebt gebruikt,...En als je vergeet om je vervormd adres te veranderen en je post op Usenet, dan zal al de moeite die je hebt gedaan om je adres te beschermen vergeefs geweest zijn.

Er bestaat geen gouden oplossing

Zelfs iemand die perfect zijn vervormde adressen bijhoudt zal ooit wel eens spam ontvangen. De strijd tussen de spammers en andere netgebruikers is eigenlijk een wapenwedloop. Elke maatregel die de ene partij neemt zal gevolgd worden door een tegenmaatregel van de andere. Je zal misschien wel merken dat spammers en diegene die lijsten met email-adressen verkopen meer gesofisticeerd worden, deze lijsten zullen 'ontvormd' worden door steeds slimmer wordende software.

Het eindresultaat is dat alle moeite die je in het verstoppen van je adres hebt gestoken verloren is.

Zou het niet beter zijn om, in plaats van moeite te doen om je adressen te vervormen, je energie steken in het leren gebruiken van de middeltjes om met netmisbruik om te gaan? Daardoor doe je ook echt iets aan het probleem (door spam minder effectief te maken) in plaats van gewoon je ogen ervoor te sluiten!

Klagen over spam

Deel 4 van de Email-misbruik FAQ op http://members.aol.com/emailfaq/emailfaq.html#4a (Engelstalig) gaat over op een effectieve manier te klagen over spam.

Ik persoonlijk (de originele auteur) gebruik adcomplain.pl (regelmatig gepost in alt.sources en op andere plaatsen) en de diensten van abuse.net. Deze middeltjes verminderen de tijd die je steekt in het klagen over spam tot een seconde of twee meer dan je erover doet om de spam te verwijderen. Daarenboven is mijn mailserver beschermd met de MAPS RBL, wat ervoor zorgt dat ik geen mail ontvang van servers waarvan geweten is dat ze spam verzenden en waar niets aan gedaan wordt om dat te verhinderen.

Besluit

Ondanks het feit dat ik actief ben in vele Usenet nieuwsgroepen, mailing-lijsten, en op de lijst sta van verschillende projecten op het Internet, spendeer ik elke dag slechts minder 10 minuten om om te gaan met spam. Ik zeg niet dat ik geen spam krijg, maar door de beschikbare middelen te gebruiken, kan ik op een effectieve manier vechten tegen spam zonder het Internet te benadelen of enorme hoeveelheden tijd te spenderen.

Ik dring aan bij alle internauten om hun rol -of die nu groot of klein is - te spelen om spam te stoppen. Dit door een halt toe te roepen aan spam, niet 'door het leren aanvaarden', noch door de kwaliteit en functionaliteit van het Internet te verminderen.

 
Copyright © wannes 2003-2018
contacteer ons - valid HTML - valid CSS